Historien bag Fysio Flow

Fysio Flow blev lanceret i 2013

Fysio Flow blev oprindeligt udviklet fra 2009-2013, og lanceret i 2013 af fysioterapeut Pernille Thomsen.

I 2014 overtog fysioterapeut Elin Solheim både kursus- og foredragsvirksomheden og varemærket Fysio Flow.

Pernilles arbejde for at udvikle træningsmetoden opstod i et ønske om at bibringe den fysioterapeutiske praksis en træningsform, der tog afsæt i at arbejde neurofysiologisk med kroppens ro- og hvilesystem.

Pernille fortæller:

"Efter i årevis at have undervist i stabilitetstræning og fysisk aktivitet, følte jeg at der manglede en dimension. Jeg blev inspireret af yogaens univers, både den stemning yogaen kan mobilisere og den fokus der er på at øge kroppens bevægelse. Jeg søgte at "oversætte" yogaen til et naturvidenskabeligt sprog, da mange af de patienter jeg ser, er præget af et højt stress niveau. Det naturvidenskabelige fundament fandt i jeg i den spirende evidens omkring fascier og deres plasticitet.”

 

Et område i konstant udvikling

Siden Elin Solheim overtog Fysio Flow har hun fortsat udviklingen af Fysio Flow, både det teoretiske fundament som det bygger på, og anvendelsen i praksis.

Elin fortæller:

"Fascie forskning er et felt i konstant udvikling, og gennem de sidste mange år har det været et omfattende arbejde at integrere den store ny viden som kommer til. Jeg troede oprindeligt, at Fysio Flow var noget jeg skulle bruge i egen praksis og undervise i over et par år, og at kursusaktiviteten ville falde. Men siden 2014 er interessen blot blevet ved med at tage til, og jeg har årligt afhold 10-15 Fysio Flow kurser, samt holdt foredrag og oplæg i faglige fællesskab i hele Danmark. Samlet set er der i dag over 1200 (2020) fysioterapeuter der er certificeret Fysio Flow undervisere, og vi er stadigvæk i gang."

"Udover at bruge metoden i egen klinik og sammen med fysioterapeuter i hele landet på de mange kurser, er der også flere og flere internationale konferencer, fagfora og ressourcer tilgængelige gennem Fascia Research Society. Så det er et konstant udviklingsarbejde."

”Jeg brænder for at arbejde med bevægelse, og at undervise i en bevægepraksis som udvikler både den funktionelle, sanselige og æstetiske kvalitet i bevægeopgaven. Fysio Flow er et unikt træningskoncept der arbejder med hele kroppen i bevægelse, samtidigt som det parasympatiske nervesystem og åndedrættet påvirkes. At arbejde med Fysio Flow udfordrer fysioterapeuten til også at arbejde med egen krop og bevægelseskvalitet i relation til funktion, samt til det neurofysiologiske ro- og hvile system."

 

Om Elin

Udover Fysio Flow er Elin også indehaver af og driver SOLHEIM Bevæg Dig Stærk og onlineplatformen www.elinsolheim.dk, som både udbyder online forløb og kurser med fokus på funktionel træning af bækkenbund, kernefunktion og Rectus Diastase. 

Også i dette arbejde spiller fasciesystemets betydning for mobilitet ind. Derudover er der også et stort fokus på bevægemønstre og muskelarbejdsmønstre med udgangspunkt i  forståelsen for de globale kropslige sammenhænge, samt fasciesystemets plasticitet. Dette spiller især ind i arbejdet for fasciel styrke ved tilstande som ved rectus diastase, bækkenbunds- og nedsynkningsproblematikker eller bækkensmerter. 

I det daglige har Elin klinik i Vedbæk. Hun er forfatter af bogen KVINDE BEVÆG DIG STÆRK-Slut med junktræning, som udkom på Muusmann Forlag i 2017.

Elin er norsk og er uddannet Fysioterapeut i Norge i 1997, og har boet i Danmark siden 2002. Hun er gift med Nikolaj og er mor til 3 piger.