FAQ Fysio Flow App

Er der problemer med visning af film eller download af programmerne?

Som udgangspunkt er alle film klar til afspilning og download. En klient har kan se offline i 10 dage for hver gang Fysio Flow programmet downloades, og skal så downloades igen for nye 10 dage).

Så længe du har givet en klient adgang til et program i Fysio Flow App, er visning af film og programmer som udgangspunkt i orden. Der kan dog være lokale forhold hos den enkelte der kan udgøre benspænd for visning og kvaliteten af visningen.

Her er hvad du, eller din klient kan gøre, dersom der er problemer med visning af programmer (træningsfilm):

- Har du genstartet dit device?

- Har du opdateret dit device?

- Er dit device så gammelt, så det ikke kan opdateres?

- Er din lagringsplads så lille på dit device, at der ikke kan downloades (mange fotos, videoer, apps etc)?

- Har du ryddet op i dine åbne browservinduer, og lukket dem du ikke skal bruge?

- Er der mange andre der har været på dit netværk, eller som bruger det samtidigt, kan det svare sig at fjerne så mange brugere som muligt (slukke wifi på de devices) for at få bedst mulig forbindelse (selv om du har et godt, og hurtigt netværk, kan det overbelastes, og det er ikke nok at sidde tæt på hvis det trænger til en lille "rengøring")

- Er der mange andre der har været på dit netværk, eller som bruger det samtidigt, kan det svare sig at slukke din browser, så den kan genstartes. Gør det jævnligt, hvis der er mange brugere (hjemmearbejde, hjemmeskole etc). Det er ikke nok at sidde tæt på hvis dit netværk trænger til en lille "rengøring"

- Har du evt. et andet device, der er nyere og mere opdateret - evt. med mere plads?