Fysio Flow Træning

Fysio Flow er udviklet i Danmark

Fysio Flow er en dansk udviklet træningsmetode med afset i evidensbaseret praksis. Det er en træningsmetode der arbejder med kroppens bindevæv - kroppens fasciesystem. Formålet med Fysio Flow træning er at øge bevægeligheden og aktivere kroppens ro- og hvilesystem.

 

Læs den store artikel i Politiken her

Er du uddannet Fysio Flow underviser hos www.fysioflow.dk, kan du via Fysio Flow Abonnement bruge vores app som et redskab når du udvikler og deler Fysio Flow programmer med dine klienter .

Fysio Flow opstod ud fra erkendelsen af, at fysioterapi-faget kunne bruge metoder der arbejder mere henimod bevægelighed og parasympatisk påvirkning, som vi f.eks. ser i yoga. Men hvor yoga ikke er baseret på en naturvidenskabelig og evidensbaseret forklaringsmodel på virkningsmekanismerne, har de sidste års forskning og opmærksomhed på Fasciesystemet giver mulighed for en evidensbaseret praksis der giver naturvidenskabelige forklaringsmodeller på fasciesystemets betydning både ift. smerte, stress, immunreaktioner, væskeforhold, muskelkraft og bevægelighed.

 

Kroppens fasciesystem

Fra inderst inde ved knogler og organer til yderst ude lige under huden ligger fasciesystemets mange lag af fascier, og overgangene imellem dem.

Ved inaktivitet, stress, aldring, overbelastning eller stillesiddende arbejde, nedsættes gliddet mellem de forskellige lag, og fasciernes opbygning ændres. Eller sagt på en anden måde: Den fascielle våddragt bliver stiv og tør - og bliver vanskeligere at bevæge og bruge.

 

Forskning viser med al tydelighed, at kroppen hænger sammen på forskellige måder og derfor har godt af at blive trænet og behandlet som en helhed


Musklerne arbejder ikke alene, og sener og muskler skal ikke strækkes alene.
Det handler om at strække og bevæge hele kroppen dynamisk med hensyn til, at det hele er forbundet i lange kæder af muskler og bindevæv. Eller sagt på en anden måde: Alt er forbundet med alt, både indefra og ud, fra top til tå, og fra en side til en anden. 

At arbejde med Fysio Flow som træningsmetode handler derfor også om, at skifte perspektiv fra at se kroppen som isolerede dele, til at anerkende at alt er forbundet i kropsomspændende myofascielle netværk.

Og det handler også om at dette netværk lader sig påvirke af mange forskellige dimensioner - så som kroppens ro-og hvilesystem, vores emotionelle tilstand og vores åndedræt.

 

Hvordan kan Fysio Flow anvendes?

Fysio Flow kan bruges som holdtræning eller individuelt træningsterapi og hjemmeøvelser.

Der kan oprettes deciderede Fysio Flow hold, eller det kan implementeres på allerede eksisterende hold.

Mange fysioterapeuter opretter Fysio Flow hold som er diagnose specifikke, f.eks. målrettet Parkinson, brystoperede, rygsmerter, skulderproblematikker, stressramte, arvævsproblematikker etc. 

I individuel behandling bliver Fysio Flow ofte brugt i kombination med anden behandling, der hvor påvirkning af fasciens funktion og kroppens ro- og hvilesystem kan være gavnligt.

Fysio Flow gives gerne som hjemmetræning f.eks. ved fibersprængninger, repetitive skader, diffuse eller kroniske smerter, forstyrrelser i væskeforhold, nakke- og ryggener, apoplexi, arvævsproblematikker, funktionelle lidelser, stress. etc. 

 

Formålet med Fysio Flow træning

Fysio Flow er en træningsform, der aktiverer kroppens ro og hvilesystem, samt påvirker den samlede bevægelighed. Vi træner og smidiggør faciesystemet, og stimulerer gliddet mellem de forskellige lag, således at du oplever færre smerter og større bevægefrihed.

  • Fysio Flow handler om at stimulere gliddet mellem kroppens mange strukturer, eks. mellem muskler og organer.
  • Desuden handler Fysio Flow om at påvirke fascierne så de er så varme, velsmurte, elastiske, resiliente og bevægelige som muligt.
  • Samtidigt handler Fysio Flow om at stimulere kroppens ro- og hvilesystem, fordi dette er en af de dimensioner der har stor indflydelse på fasciesystemets funktion, og hvordan vi har det i vores krop.

 

Hvem er Fysio Flow for

Fysio Flow er med andre ord for dig, der er lige så stram og stiv, som størsteparten af den danske befolkning. Og det er for dig der mærker at det moderne liv, som ofte foregår i overhalingsbanen, har indflydelse på din kropslige trivsel, funktion og velbefindende.

  

Sådan foregår Fysio Flow i praksis

Vi varmer vævet op - gennem små bløde bevægelser og sving i kroppens bevægebaner. Dette fordi fasciesystemet i høj grad består af væske som vi vil varme op for bedre glid og væskeflow. Du kan også varme op ved cykle, løbe, danse, gå en tur etc.

Herefter arbejdes der med små, langsomme og bouncende bevægelser i aktive, bløde, dynamiske stræk. Vi laver altså stræk øvelser, men vi bevæger os i strækket i stedet for at holde stille. Vi prøver ikke at komme længst muligt i stilingen.  Men vi ønsker at bevæge os blødt og rart mens vi kan trække vejret, og bevæge os så tæt på yderstilling som muligt. 

Vi arbejder med hele kroppen. Og vi arbejder over så mange led på en gang som muligt, i så mange retninger som muligt. Det handler om, at opdage og bruge den bevægelse der er i alle kroppens bevægeplaner – ikke om at lave korrekte bevægelser.

Afslutningsvis er der altid en kort afspænding - hvor vi arbejder med åndedrættet, med opmærksomhed på kroppen, og med fokus på at give plads til kroppens ro- og hvilesystem.

Certificering som Fysio Flow underviser er forbeholdt fysioterapeuter, kiropraktorer, ergoterapeuter, psykomotoriske terapeuter og andre med relevant sundhedsfaglig uddannelse på professionsbachelor niveau, som har taget det fulde Fysio Flow Kursus. Som certificeret underviser kan du benytte Fysio Flow App via abonnementsordning, og dele Fysio Flow programmer med dine klienter. 

Træn individuelt, på hold eller hjemme

Fysio Flow kan trænes individuelt, som hjemmetræning eller på hold. Spørg din fysioterapeut eller behandler hvad de har af tilbud.

 

Fysio Flow Abonnement er en genvej for terapeuter der tilbyder Fysio Flow hjemmetræning til dig der er klient:

 

  • Fysio Flows app er gratis for dig der er tilknyttet en certificeret Fysio Flow underviser eller behandler
  • Med Fysio Flows  app har du adgang til Fysio Flow træningsprogrammer som din fysioterapeut eller behandler har lavet og delt med dig.
  • Du vil modtaget link med gratis log-in til Fysio Flows app når din fysioterapeut eller behandler har tilføjet dig og delt et Fysio Flow program med dig.
  • Dersom du har brug for at tilgå dit program offline, kan du downloade i 10 dage ad gangen, for så at skulle logge ind igen.
  • Dersom du bruger Fysio Flows app kan du benytte dig af den indebyggede registrering af din træning, så du får hjælp til at holde styr på hvor mange gange du har gennemført dit Fysio Flow program.

Dersom din fysioterapeut eller behandler ikke har hørt om Fysio Flow Abonnement kan de få mere info på www.fysioflow.dk, eller blive certificeret Fysio Flow underviser dersom han/hun ikke endnu er det.